Berättelse                           

                      Svenska Rubinstein -Taybi nätverket

hand.gif (52056 bytes)  
Hem

 

 

 

 

 

 

Hur arbetet har fungerat för en pojke med Rubinstein-Taybis syndrom som går integrerat
i åk 2 i en "vanlig" 1-3-klass.

Han blir mött vid taxin. Han går ur bilen själv och blir påmind om att lämna sin bilstol på fritids och sedan gå direkt till skolan. Han klarar detta mycket bra. Ett mål är att själv gå till skolan, utan någon som möter.

Till hösten kommer förändringar av lokaler att ske. Förmodligen får Han gå direkt till klassrummet.

När skolan börjar är det samling då alla tecknar dagens datum. Tillsammans med assistenten gör han sitt schema. Han läser de flesta orden själv. Ett mål är att läsa alla ord och ta bort bilderna. Detta läsår har vi använt ett stort veckoschema på väggen, men till nästa termin skall vi börja med en tygfilofax med plats för en dag i taget. Denna kan tas med överallt och orden kan eventuellt plockas bort då ett moment är klart.

Lektionerna i höst kommer att innebära en del förändringar men nu fungerar de så här:

Boxjobb (sitter i det "stora" klassrummet, de har alla böcker i boxar)
Han jobbar med bokstäver, siffror och annat arbete som finns i boxen. Han jobbar utifrån en planering som klassfröken har lagt upp. Här behöver Han mycket stöd och klarar endast vissa moment självständigt. Han tycker det är roligt men har svårt att koncentrera sig. Ett mål är att i större utsträckning klara att jobba själv.

Läspaketet
Hittills har vi nästan alltid arbetat med läspaketet inne i det egna "lilla arbetsrummet". Materialet blandas upp med lite annat och delas upp i tio olika mappar. Han hinner ungefär fyra mappar vid varje tillfälle. Vi har haft samma mappar i en vecka , sedan byts några av mapparna till nästa vecka. Han får välja själv i vilken ordning sakerna skall göras. I de fall något annat än innehållet behövs, har assistenten satt fast en liten lapp med symboler för t.ex. penna inuti mappen. Han väljer, plockar fram innehållet och lägger i ordning . Om det går, utför han uppgiften själv, eller så får han så mycket stöd han behöver. Han lägger tillbaka och väljer en ny mapp. Ett mål är att i större utsträckning klara att jobba självständigt och att jobba mer ute i klassrummet.


Under vårterminen har Han varit med i klassen. Han behöver mycket stöd och vi anpassar undervisningen individuellt. Ett mål är att spontant kunna lyssna på klassläraren, samt att kunna ta till sig allmänna instruktioner bättre.

Idrott
Han behöver hela tiden påminnas om vad han skall göra vid omklädningen. Han är lättstörd och har svårt att koncentrera sig. Ett mål är att klara omklädningen utan "tjat" och att duscha snabbt och gå ut ur duschen självmant. Han kan själv, men är lat och vill gärna ha hjälp. Här gäller det att stålsätta sig och att ibland "sitta på händerna" för att inte göra för mycket åt honom. Han behöver uppmuntras till att försöka och klara det själv.

Han har svårt med motoriken och behöver mycket stöd under lektionstid. Assistenten har dock försökt att hålla sig i bakgrunden vid samlingar och uppvärmningar. Ofta måste informationen upprepas för honom. Mycket måste anpassas och förenklas. Till hösten har vi i samråd med idrottsläraren beslutat att fortsätta med idrott tillsammans med åk 2.

Extra idrott
En bana med små stationer där Han behöver stöd hela tiden. Ett mål är att ta initiativet till uppgiften utan stöd.

Musik
Han klarar att vara med på musiken helt ensam. Han tycker att det är roligt men är inte särskilt aktiv. De flesta sånger är för snabba och svåra. Även här har vi beslutat fortsätta tillsammans med åk 2 istället för att följa med till 3:an.

Verkstad
Ämnena är mycket varierande och behovet av stöd likaså. Svårast var slöjd, lera och experiment. Drama, hemkunskap och tecken har fungerat bäst.

Bild
Mycket stöd, hela tiden. Han måste ha hjälp med att rita, måla, klippa, välja rätt färg o.s.v.

Klassråd
Svårt att förstå och att hänga med, men viktigt att vara där.

Skolfritids
Han hänger med på så mycket som möjligt. Vissa saker är för svåra, då väljer han och assistenten att göra annat.
När de är i skogen går han med de andra och försöker att hålla jämna steg. Åk 3 har inte tillgång till skolfritids, men de har valt att fortsätta följa med till skogen till hösten.

Tal
En gång i veckan går Han till en logoped. Assistenten följer honom dit men han har under senare tid gått tillbaka själv. Ett mål är att även gå dit utan assistenten.

Gullgökarna
Detta är en grupp DS-barn som varje torsdag träffas och sjunger tillsammans. Allt är väl anpassat till barnen och Han behöver bara puffas på ibland.

Bordsvärd
Ungefär var sjätte vecka har hans matbord ansvar för dukning och hämtning av maten. Här behövs mycket hjälp. I möjligaste mån är det övriga barn vid bordet som ska ge stöd och instruktioner. Assistentens jobb blir mest att stötta dessa barn i den uppgiften.

Vid matsituationen sitter de och läser tills att allt är färdigt och bordsvärdarna ringer i klockan. Alla tar plats vid bordet och maten presenteras med tecken. Borden får gå i olika ordning men Han går alltid först för att tvätta händerna. När han kommer till matkön ställer han sig där han hamnar. En regel är att ta lite av allt som serveras. Tallriken bärs till bordet med båda händerna, därefter får man hämta en smörgås. Han brer själv men behöver stöd att göra det han ska, att inte kladda och att ta lagom med smör. Han skär maten och har precis börjat skala potatisen själv. Han behöver lite hjälp med att inte stoppa för mycket och för stora bitar i munnen, tugga och svälja innan han stoppar in mer eller pratar, inte ha kniven i munnen etc. Ett fint bordsskick helt enkelt. Han får ta mer mat om inte första portionen var väldigt stor eller de är väldigt sena. Andra portionen hämtar han själv men med restriktioner om hur mycket han får ta. Om mjölken är oöppnad behöver han hjälp annars är ett mål att ta för sig utan att fråga. Efter maten ska han torka sig om munnen, gå bort med tallriken och gå till toaletten för att tvätta munnen och kissa.

toaletten klarar han att kissa själv om kläderna tillåter det. Snickarbyxor t.ex. är svåra att hantera. De jobbar med att få Han att gå in på toa, stänga dörren och ha den stängd tills han är helt färdigklädd. Han behöver ofta påminnas om att tvätta händerna. Oftast talar Han om då han behöver kissa, men vi har som rutin att han alltid går på toaletten före varje rast och direkt efter mellanmålet.

Han kan klä sig själv, förutom knytskor, vissa knappar och få i dragkedjan. Han kan även gå ut på rast själv men behöver kollas till regelbundet och få hjälp att ta initiativ ibland. Assistenten försöker fråga honom redan i kapprummet vad han vill göra , så att han har ett mål då han sedan kommer ut. Han har haft några speciella kompisar som han gärna leker med. Tyvärr kommer dessa barn att börja mellanstadiet till hösten och kommer inte alltid att ha rast samtidigt som Han. Annars har Han ganska lätt för att komma in i andra barns lite mer stillsamma lekar när han vill det. Han leker inte alltid aktivt tillsammans med dem, men han finns med och blir oftast accepterad.

Efter skolan går Han själv till fritids, men behöver hjälp att få med sig alla saker. Till hösten kommer fritids lokaler att finnas i klassrummen och ingen förflyttning blir därför nödvändig. Han går till sin samling, och sedan till matsalen där assistenten möter upp. Kommande termin serveras mellanmålet direkt efter skolans slut och samlingen utgår. Han klarar mellanmålet själv och behöver egentligen bara sällskap. Några gånger har en av fritidspersonalen tagit ansvaret för Han och assistenten har stannat på fritids.

Efter mellanmålet och då toaletten är avklarad har de som rutin att skriva dagbok. Boken skrivs i jag-form och det är Han som får berätta vilken dag det är, vad han har gjort och vad han har ätit.

Han behöver ibland hjälp att hitta på saker att göra på fritids, men han har blivit bättre och bättre på att komma på själv. Då och då byter assistenten arbetsuppgifter med fritidspersonalen, och hjälper på så sätt Han att släppa assistenten och istället be andra vuxna om hjälp. Ett mål är att Han så småningom ska klara av att vara på fritids utan assistent.

Klockan 15.20 är det dags att åka taxi hem. Han ska vid tillsägelse klä på sig själv, säga till "mappa" att han åker och gå ut till taxin. Han går numer ensam när assistenten har kollat att bilen har kommit. Assistenten står vi vid fönstret och tittar så att allt går bra.

 

Övriga förändringar till höstterminen

Engelska
De tänker ha engelska 15 min. per vecka. Det är viktigt att få känna att man är trea. Deras engelska kommer att ligga på en mycket enkel nivå, med förståelse av några enkla ord och lite sånger och ramsor.

OÄ, om staden han bor i och landskapet
Detta måste anpassas mycket, hur vet de inte ännu. Utflykter och studiebesök kommer de i alla fall att försöka vara med på.

Vardagsträning
De tillfällen Han inte kan vara delaktiga i "Staden och Landskapet" kommer Han förmodligen att tränas vardagsuppgifter som att åka buss, gå på café, handla , gå på sta´n o.s.v.

 

Till sist

Att arbeta med Han är mest bara positivt. Han är glad ,snäll och tycker om att jobba. Assistenten stöttar honom språkligt. Han ska inte kalla sig själv vid namn utan skall säga jag, mig och min. De hjälper honom att teckna och att strukturera sina meningar, t.ex. " jag-vill-ha-?", " hjälp-mig-med?" osv. Ibland får man hejda annan personal så att han får chansen att prata färdigt. Han är duktig på siffror och bokstäver, men har svårt att skriva. Detta har delvis med hans finmotorik att göra. Han kämpar sig igenom och ljudar ord och har blivit duktig på det, men glömmer ibland bort vad han läste i början. Hans närminne är inte alltid så bra. Han kan veckans dagar, räknar upp till tio utan att tveka.

Han kan ibland falla tillbaka i en fixering vid dörrar, och behöver hjälp att bryta detta. Han vet hur man uppför sig men kan ibland få för sig att knuffas och bli ganska hårdhänt utan att verka förstå varför han gör det. Ibland kan han också bli uppmanad av andra barn att göra dumma saker. Han behöver stöttas i att kunna säga ifrån.

Det är viktigt att, så långt det går, behandla Han som den tioåring han är. Ett oacceptabelt beteende är inget man kan skylla handikappet för. Man får vara ganska tuff ibland.

Assistenten och annan personal försöker uppmana det rätta istället för att påpeka det som inte ska göras. (Att t.ex. säga : "gå", istället för "spring inte"). Det är också bra att försöka undvika en massa onödiga ord.

Dessa barn växer inte ifrån ett beteende utan måste få hjälp att bryta det. Det de gör idag kommer de även att göra om tio år, om ingen hjälper dem att förändras. ( Skor på fel fot, sitta i knä , gå på offentliga toaletter med öppen dörr etc.) De behöver också hjälp att komma vidare, lockas till upptäckarglädje och att få känna att de faktiskt kan själva. Ibland måste man tvinga dem ur "plaskdammen" , eftersom det är enklast och tryggast att stanna där.

Vårt jobb är även att informera och stötta övrig personal i hur man bemöter Han. Vi måste också hjälpa skolkamrater att hantera det som är annorlunda och att finnas till hands när de har frågor och funderingar. Naturligtvis ska vi försöka förhindra att Han behandlas illa, men även att det är ok att säga ifrån om han gör fel.

Assistenten är anställd "hjälp-jag" och vår uppgift är att försöka ge fasta och trygga ramar .

Assistentens främsta mål är att göra sitt arbete så bra att denne till slut blir arbetslös.

 

Har ni någon fråga eller undrar över något är ni välkomna att maila eller
ringa jensm@telia.com.bort eller tel. nr: 060-22517 så vidarebefodrar vi funderingarna.

 

Send mail to jensm@telia.com.bort with questions or comments about this web site.
Pga. mycket spam så vid mailing ta bort ".bort" i mail adresserna så kommer de fram , alltså bara "namn"@telia.com.

Last modified: augusti 10, 2010