FUB Träff 2001                           

                      Svenska Rubinstein -Taybi nätverket

hand.gif (52056 bytes)  
Hem
Tillbaka

 

 

 

 

 

Jag var på en träff om hemsidor hos FUB i April där det togs upp lite om sånt
man bör tänka på när man gör sådana, bla gicks det igenom hur FUB:s nya hemsida
skulle se ut, nedan är lite anteckningar från dagen och går man in på FUB:s sida kan
man även se hur den ser ut nu och kanske få lite tips hur man kan ändra för att
öka läsbarheten. En givande dag då man fick reda på ett och annat !
/Jens

 

Träff hos FUB 28/4-2001

Huvudsidan kommer att läggas upp så här enl Jesper Tottie och Rikard Gardsäter
(IT ansvariga för hemsidan på FUB)

Hemsida Kontakt Lättläst
Start
Om
Klippan
Almanacka
Juristsida
Utv. störning
Publikationer
E-post listor
Länkar
Kontakta oss
Kontakt personer odyl Få val

Lättlästa texter

Pictogram

Ljud

 


Sverige karta med alla lokalföreningar

Sedan pratade Anders Bond om Information <-> Informationsteknologi

Information: En skillnad som gör en skillnad

Val :
ta EMOT information (= bli överröst med uppgifter)
TA emot information (= aktivt ta del av informationen)

Information är informativt om det minskar osäkerheten.
Information skall passas in så att osäkerheten minskas.
Information skall tolkas som tänkt och inte kunna missförstås (formulering!)
Genom att sätta sig in i hur användarna tänker.

Vilken nivå på besökare ? tillf. besökare     -      lättläst info
                                    medlemmar andra insatta     -     avancerad info

 

Leda in tankarna på rätt bana mot målet ( ge och ta emot : stämmer infon ?)
Starta med något och bygg upp något mer.
Färgmärkning ökar chansen att minnas !
Man överför data/underlag till någon som tar till sig uppgifterna (informationen)
All text är data tills någon tar till sig det.

Sinnenas kapacitet i bit/sek: (en siffra ca 3 bitar)

Syn Känsel Hörsel Smak
10.000.000 1.000.000 100.000 1000

Medvetandets kapacitet: 18-40 bit/sek !!! faller ytterligare med utvecklingsstörning
7 tal t ex ggr. 3 bitar = 21 bit/sek större enheter ger bättre koll t ex istället för
2134568 kan man dela upp i 213 456 849 .

Projekt Klippan: Utv. störda skall få bli ansvariga för en del av hemsidan.
För personer som inte kan läsa eller skriva används talsyntes.

Hans Erik Bylund pratade om PUL som innefattar
Behandling av personuppgifter (datalagen)
Skydd för personlig integritet
Bygger på EU direktiv

Gäller för fysiska (ej företag) levande personer (ej avlidna) som uppgifter direkt eller indirekt kan härledas till.

Lagen gäller även manuella uppgifter (behöver inte finnas på data).
Lagen gäller inte journalistiskt, konstnärligt eller litterärt ändamål.

Man skall ange orsaken för ändamålet att ha uppgifterna, samt inte ha kvar uppgifterna
längre än nödvändigt.

Det krävs samtycke av den det gäller undantag är intresseavvägning & myndighetsutövning
Intresseavvägning : tex att vi måste ha ett register för att komma i kontakt med våra medlemmar för att både ge & få utbyte.

Samtidigt gäller den för känsliga uppgifter som politisk, sexuell läggning, ras, sjukdom.

Behandling av person nr. endast i undantagsfall.

Brott mot PUL kan ge böter eller fängelse i högst 2 år.

 

 

Send mail to jensm@telia.com.bort with questions or comments about this web site.
Pga. mycket spam så vid mailing ta bort ".bort" i mail adresserna så kommer de fram , alltså bara "namn"@telia.com.

Last modified: augusti 10, 2010