FUB Träff 2002                           

                      Svenska Rubinstein -Taybi nätverket

hand.gif (52056 bytes)  
Hem
Tillbaka

 

 

 

 

 


FUB:s IT-dag 12/4-2002

 

I år hade FUB en träff om IT och om hur vi bättre kan använda
informationsteknologin när vi vill kommunicera eller sprida information.
Tänkte här sammanfatta en del av det som togs upp.

Ola Larsmo , författare berättade om sina erfarenheter om Internet
och data.
Kommenterade bla om Internet när det kom att det var som   
Bland annat om diverse likheter mellan bokkonsten och Internet.

Internet uppfattades ju ifrån början att vara den största uppfinningen på
länge när det egentligen "bara" var en fråga om att koppla samman flera
redan kända tekniker.

Därav kopplingen till bokkonsten, när Gutenberg under 1400:talet kom på
tryckpressen hade de ingående delarna bläck, papper, bokstäver redan
använts av kineserna under århundraden.
Men så genom att kombinera delarna på ett nytt sätt uppnådde man något
nytt revolutionerande liksom det gjorde med datorer, nätverk,
information = Internet.

Men böcker fyller ju ingen uppgift om ingen läser dem, så därför hände
inte så mycket förrän på mitten av 1700:talet när folk började flytta in
till städerna fick lyse samt ledig tid (lättare att få spridning på böckerna
 = jmf. idag flera Internet operatörer, bredband)

När sedan spridningen var ordnad och marknaden fanns började försäljningen
sätta fart och sådant som porr, våld, självbiografier (hemsidor?) och
reseberättelser började dyka upp.

Och det kan man ju hålla med om att det följer något visst mönster... 
Till och med det att om bok tryckningen blev förbjuden i något land
flyttade man den till något annat, samma sak som med förbjudna eller
tvivelaktiga webbsidor de flyttar man vidare till något annat
webbhotell i något annat land så är den saken fixad !

Så höll det på tills det började mattas av och följas upp av fack- och
skön litteratur, på samma sätt som Internet börjar mogna och få lite
andra användningsområden med.

Dessutom pratade Ola om Internet - som en del av upplysningen
(och vad upplysning enligt honom innebär) = möjligheten att informera
sig och att bli informerad den stora fördelen med Internet: rätt använd !

Sedan kom saken om datorn som fördummande upp men en sak är ju
iallafall att den inte bör vara mer fördummande än tv:n som enbart är
envägskommunikation datorn kan ju vara en tvåvägskommunikation
använd på rätt sätt.

En annan idé var att informationen gått från ord (böcker) till bild (tv)
tillbaks till ord (Internet / data) igen så språk och vokabulär mässigt
borde det ju vara en fördel !

Sedan fick vi lyssna till Anders Bond som presenterade ett
nytt mail program.

Det var speciellt anpassat för handikappade som var väldigt enkelt att
använda och passande att använda till mail grupper.

bulletNamn på programmet Note tab pro : kostnad ett par hundra kronor.

Därefter hade Karl-Olov Nordin en genom gång av sina erfarenheter
av Internet

Han berättade om sina möjligheter/svårigheter att få tag på information
kontakt med folk odyl.
Väldigt intressant att få lyssna på en handikappads redogörelse om internet!
 

Sedan presenterade Nicke Hogersson First Class

Som är ett system för intranät, extranät samt Internet, som gör att man kan
bygga upp olika nivåer för informationsutbyte tex. sådant som skall vara
tillgängligt för alla (som detta tex.)

Eller bara för medlemmarna i föreningen tex., och möjlighet för att skapa
samtal/mötesgrupper speciella mail grupper och andra rätt speciella saker
som kan underlätta kontakterna.

Fördelar genom att kunna

bulletKommunicera
bulletInformera
bulletSamarbeta
bulletPublicera

Användare finns i kommuner, landsting, regering, skolor mm.   

Till sist visades FUB:s nya intranät  där alla lokalföreningar
kommer att få en plats.

Det presenterade av Robert Gardsäter och Jesper Tottie som är webbansvariga på FUB.
Det är uppbyggt i systemet First Class, och verkar ju lovande om
användandet blir så lättsamt som det presenterades.
Speciellt kommer nog kommunikationen emellan olika grupper/föreningar
att förenklas och förbättras.

Så åter en givande FUB dag med tänkvärda saker både på det intellektuella
så väl som det mera tekniska planet.
Och ett tack till Robert och Jesper för ännu en lärorik dag!


Skall man till slut summera allt detta med något , skulle det tänkas
vara, att från ett ursprung i tal, bild och skriftspråk till ett språk
som endast består av massa olika serier av ettor och nollor.

Hur det kan bli något så mångsidigt som operativsystem, program,
internet ,digital tv, musik skivor, mobil telefoner, datorer plus någon
form av styrning eller stöd för nästan allt som har en sladd kopplad
till sig (eller fristående elförsörjning).

Och allt beroende på att det far omkring något som i grund och botten
enbart är en massa ettor och nollor (eller på och avslag av spänning)
i en viss strukturerad ordning, inte illa om man tänker efter!  
 

Vid tangentbordet: Jens Magnusson

  


 

Send mail to jensm@telia.com.bort with questions or comments about this web site.
Pga. mycket spam så vid mailing ta bort ".bort" i mail adresserna så kommer de fram , alltså bara "namn"@telia.com.

Last modified: augusti 10, 2010